topmenuleft

 

 

電視廣告
戶外廣告
電台廣告
海報
巴士車身

最新廣告

太平洋移民邀得著名影視紅星 陳啟泰先生擔任星級代言人

 

電視廣告

 

宣傳易

宣傳易 陳啟泰千萬富翁電視廣告 (15sec)宣傳易 陳啟泰千萬富翁電視廣告 (30sec)

 

 

紅磡大型戶外廣告

 

 

電台廣告

 

天氣報告廣告(收聽)
報時訊號廣告(收聽)

 

 

海報

 

 

巴士車身廣告