topmenuleft

瓦努阿圖捐獻計劃 – 入籍申請
瓦努阿圖捐獻計劃簡介   ( 下載)

申請瓦努阿圖捐獻計劃所需文件 ( 下載全部 )

 

 

個人信息表

申請表格

健康聲明

護照申請表

主申請人

下載

下載

下載

下載

配偶

下載

下載

下載

下載

子女
(16歲以下)

下載

下載

下載

下載

子女
(16-25歲)

下載

下載

下載

下載

父母
(50歲以上)

下載

下載

下載

下載

瓦努阿圖永久居留權計劃

PRG 永久居留權計劃簡介  ( 繁體中文, 簡體中文)

永久居留權及非公民身份証申請表